Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Filosofia/Facultat de Filosofia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en filosofia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Mencions: Estètica i història de la filosofia contemporània / Filosofia teorètica / Història de la filosofia / Lògica, filosofia del llenguatge i filosofia de la ciència / Ètica i filosofia política
Objectius de l'estudi
 • Capacitar per comprendre i avaluar críticament diferents idees referents a la naturalesa de la realitat, als valors i a la nostra experiència, que tenen una funció important en la comprensió de l'ésser humà.
 • Proposar la crítica i la reinterpretació de textos, l'estudi de temes que sorgeixen en la història de la filosofia, l'ús d'instruments procedents de la lògica formal, la construcció i l'avaluació d'arguments, la realització d'experiments mentals i la combinació ordenada de dades i d'indicis procedents de diverses fonts.
 • Formar en l'estudi d'idees que tenen una aplicació general, per exemple, d'una banda, dels conceptes d'existència, de veritat, de temps, de causalitat, de lliure albir, de la relació entre ment i cos, de Déu, de coneixement, de racionalitat, de significat, de deure, de bondat, de bellesa; i, de l'altra, qüestions que pertanyen a àrees específiques d'estudi, com ara el llenguatge, la ciència, la tecnologia, les ciències socials, la política, la llei, la societat, l'educació, la religió, la literatura i les arts, les matemàtiques o l'ètica aplicada.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà54%
Català46%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives54.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Filosofia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11061     |    Places orientatives:200
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filosofia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
C. de Montalegre, 6-8
08001  Barcelona
www.ub.edu/filosofia
Telèfon: 93 403 77 19
Fax: 93 403 77 26


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Interpretació de textos procedents de diferents èpoques i/o tradicions, tenint en compte el context en què foren produïts.
 • Ús i comprensió de la terminologia filosòfica especialitzada.
 • Identificació de les qüestions de fons en diferents tipus de debats.
 • Presentació de temes i de qüestions filosòfiques amb claredat, de forma oral i escrita.
 • Fonamentació racional dels compromisos ètics i socials.
 • Comprensió dels principals problemes, teories i arguments propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (entenent aquestes disciplines en un sentit ampli).
 • Comprensió dels principals problemes, teories i arguments propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (entenent aquestes disciplines en un sentit ampli).
 • Identificació de les principals teories que s'hi defensen i dels arguments més centrals que es fan servir per defensar-les.
Sortides professionals
 • Gestor/a cultural
 • editor/a
 • assessor/a editorial
 • assessor/a filosòfic/a
 • assessor/a de relacions humanes
 • assessor/a polític/a

Amb els estudis complementaris adients, també capacita per a: professor/a d'ensenyament mitjà i professor/a universitari.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Societat Catalana de Filosofia. Institut d'Estudis Catalans
Institució que pertany a l'Institut d'Estudis Catalans i que té per finalitat el conreu de tots els aspectes de les disciplines filosòfiques, la investigació històrica del pensament a Catalunya i a qualsevol altra nació i la difusió de les obres i de les investigacions filosòfiques.
http://scf.iec.cat
Filosofiacatalana.cat
http://www.filosofiacatalana.cat/
Xarxa espanyola de filosofia
http://redfilosofia.es/
cesire ceres - centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i la filosofia.
http://sites.google.com/site/cerescesire
Pàgines de Filosofia
Portal amb recursos i informació per a l'estudi de la filosofia que inclou una guia d'estudi, diccionari, cronologia, enllaços a textos electrònics, etc.
http://www.philosophypages.com
gc - associació de professionals de la gestió cultural de catalunya
http://www.gestorcultural.org
Ateneu Barcelonès
http://www.ateneubcn.org
ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
http://www.acec-web.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta