Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Arqueologia/Facultat de Geografia i Història (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arqueologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà19%
Català81%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques es basaran en experiències reals de treballs de camp i en equip, seran guiades i es desenvoluparan en les seves diverses dimensions: habilitat de relació, empatia, observació, registre, escriptura, diari de camp, anàlisi, distribució del temps, etc.

Les tasques que es realitzaran durant l'estada seran de caràcter general i de caràcter específic. Entre les primeres, s'inclourà una anàlisi de la institució. Les segones permetran l'aplicació de competències transversals i específiques pròpies de la titulació.

Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Arqueologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11029     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Geografia i Història (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
C. de Montalegre, 6-8
08001  Barcelona
www.ub.edu/facgh/gh.htm
Telèfon: 93 402 10 90
Fax: 93 403 77 33


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Capacitat per transformar dades arqueològiques en coneixement històric.
 • Gestió del patrimoni arqueològic.
 • Transmissió del coneixement arqueològic.
 • Restitució del coneixement generat i del patrimoni cultural a les comunitats locals implicades.
 • Anàlisi i aprofitament de les publicacions i les fonts primàries de la disciplina.
 • Iniciativa i esperit emprenedor per adaptar-se a ambients físics, laborals i socials molt diferents, en els quals s'haurà de desenvolupar el treball.
 • Capacitat per oferir visions historicoarqueològiques allunyades de plantejaments unilaterals i europeocentristes, i per criticar el reduccionisme i les simplificacions que distorsionen la seva explicació.
 • Comprensió del significat del pas del temps en les transformacions dels processos socials, especialment en preocupacions tan contemporànies com l'impacte humà en els ecosistemes, la globalització, la igualtat o el desenvolupament sostenible.
 • Ús crític de les metodologies per identificar, analitzar, quantificar i interpretar dades arqueològiques.
 • Comprensió de les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre natura i societat en la seva dimensió temporal.
 • Capacitat per reconèixer la imatge artística i la seva utilització en les cultures del passat.
 • Interpretació del desenvolupament de la disciplina i la seva vinculació amb la teoria arqueològica a través de les disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric.
 • Desenvolupament, amb coneixement i sentit crític, de les característiques legals i ètiques del treball arqueològic per elaborar opinions pròpies, a partir del coneixement adquirit, i debatre en un context interdisciplinari.
 • Gestió de la informació: recopilació sistemàtica, organització, selecció i presentació de tota mena d'informació.
 • Capacitat per realitzar i dirigir treballs propis de l'arqueologia de camp i interpretar els resultats inserint-los en el seu context històric.
 • Coneixement dels diferents aspectes tècnics propis de la producció textual arqueològica (informes, memòries, anàlisi d'impacte, etc.) i les seves implicacions en la indústria editorial (llenguatges específics i documentació gràfica).
 • Coneixement i aplicació dels mecanismes de gestió del patrimoni arqueològic a escala nacional i internacional.
 • Capacitat per elaborar projectes museogràfics al voltant d'un o diversos temes arqueològics.
Sortides professionals

Arqueòleg/a

Perspectives de futur de la titulació

L'arqueologia, com a disciplina que parteix del registre material recuperat en les excavacions arqueològiques, també recolza en altres disciplines científiques que aporten dades addicionals sobre la naturalesa o les propietats dels objectes arqueològics: la geologia, la geografia, la química, la botànica, la zoologia, l'antropologia física, etc. Així doncs, aquest grau incideix en les aportacions a la construcció de l'arqueologia actual que es fan des d'aquestes altres disciplines.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
ICAC - Institut Català d'Arqueologia Clàssica
És un centre de recerca públic en arqueologia clàssica que té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques. Ofereix serveis, articles i publicacions, informació sobre projectes de recerca, notícies, activitats, etc.
http://www.icac.cat
Societat Catalana d'Arqueologia
És una associació cultural independent oberta a totes les persones interessades en l'arqueologia, sigui com a professionals, estudiants o per inquietud intel·lectual. Ofereix activitats, publicacions, notícies, informació, enllaços d'interès, cursos, etc.
http://www.scarqueologia.com
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://www.mac.cat
Patrimoni.gencat. Generalitat de Catalunya
http://patrimoni.gencat.cat/
gc - associació de professionals de la gestió cultural de catalunya
http://www.gestorcultural.org
aegpc - Associació Espanyola per a la Gestió del Patrimoni Cultural
http://www.aegpc.org
AEM - Associació Espanyola de Museòlegs
http://www.museologia.net
Terrae Antiqvae
Portal d'una comunitat d'arqueòlegs i historiadors que ofereix informació, notícies, arxius, xat, videoxat, fòrum, blocs, fotografies, vídeos, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://terraeantiqvae.com
Archaeology. Una publicació de l'Institut Arqueològic d'Amèrica
Revista electrònica en anglès, especialitzada en arqueologia que ofereix notícies, esdeveniments, informació específica de la ciutat de Nova York, enllaços d'interès, cerques per paraules clau i per índexs d'articles, revistes anteriors, etc.
http://www.archaeology.org
Antiquity
Revista electrònica en anglès, especialitzada en arqueologia, amb cerques de documents i arxius, butlletins, notícies, serveis, enllaços d'interès, etc.
http://antiquity.ac.uk
Societat Catalana d'Egiptologia
Associació cultural, dedicada a l'estudi i la divulgació de l'antic Egipte, que ofereix els serveis següents: cursos, conferències i seminaris a càrrec d'investigadors i estudiosos d'egiptologia, biblioteca, publicació de la revista Nilus, col·laboració en les excavacions arqueològiques d'Oxirrinc (Egipte), informació sobre llibres, exposicions, publicacions, congressos, beques per a estudiants, viatges a Egipte i altres països d'interès per a l'egiptologia, etc.
http://www.egiptologia.cat
AEDE - Associació Espanyola d'Egiptologia
Associació cultural científica que es dedica a la formació i la divulgació de la cultura de l'antic Egipte, amb enllaços d'interès, beques, publicacions, biblioteca, projectes, activitats, campus virtual, etc.
http://www.aedeweb.com
Institut d'Estudis de l'Antic Egipte
Institució que té per objectiu fomentar l'estudi i la cultura del patrimoni de l'antic Egipte i de les cultures de la vall del Nil. Ofereix informació, notícies, enllaços d'interès, cursos, conferències, visites guiades, biblioteca virtual, exposicions, fòrum, projectes de recerca, etc.
http://www.ieae.es
Amics de l'Egiptologia. Viu l'antic Egipte
Portal especialitzat en l'antic Egipte, que ofereix serveis, informació per seccions, notícies, vídeos, fòrum de discussió, butlletins, enllaços d'interès, etc.
http://www.egiptologia.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta