Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Sociologia/Facultat d'Economia i Empresa (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en sociologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Familiaritzar-se amb les principals teories sobre la societat humana i les dinàmiques socials, atenent les principals escoles i perspectives sociològiques.
 • Desenvolupar l'anàlisi sobre l'evolució, el canvi i les transformacions de les societats contemporànies detectant les possibles tendències emergents de futur.
 • Potenciar el coneixement sobre l'estructura i el funcionament específic de les organitzacions socials, així com sobre la dinàmica dels seus actors en els diferents àmbits d'actuació.
 • Dotar als professionals d'instruments d'intervenció social en els mercats, les organitzacions i les institucions, l'Estat i la societat en el seu conjunt.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà42%
Català58%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Sociologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5,972     |    Codi PIN:11063     |    Places orientatives:150
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 690-696
08034  Barcelona
www.ub.edu/economiaempresa
Telèfon: 93 402 43 01
Fax: 93 402 19 89


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.
 • Aprenentatge de la teoria sociològica i de les seves principals escoles i autors fins a l'actualitat.
 • Domini de l'ús de les metodologies i les tècniques bàsiques i avançades (qualitatives i quantitatives) d'investigació social, incloent-hi, a més, aspectes de mostreig i programes informàtics específics.
 • Coneixement de la població, els recursos i el medi ambient.
 • Identificació i avaluació dels conceptes bàsics de les desigualtats socials, les diferències socials, el capital social i el poder.
 • Anàlisi de les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies i realització de propostes sobre els seus futurs probables, possibles i desitjables.
Sortides professionals
 • Assessor/a i consultor/a en organismes públics
 • tècnic/a en processos de dinamització social i cultural
 • avaluador/a de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària
 • tècnic/a en publicitat, màrqueting i estudis de mercat
 • tècnic/a en recursos humans i organització del treball
 • investigador/a social aplicat/ada
 • formador/a
Institucions d'interès
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
http://www.colpis.cat
as. associació catalana de sociologia
http://acs.iec.cat
FES - Federació Espanyola de Sociologia
http://www.fes-web.org
ISA - Associació Internacional de Sociologia
http://www.isa-sociology.org/sp/index.htm
CIS - Centre d'Investigacions Sociològiques
http://www.cis.es/cis/opencms/CA/index.html
CED - Centre d'Estudis Demogràfics
http://www.ced.uab.es
IDESCAT - Institut d'Estadística de Catalunya. Web de l'estadística oficial de Catalunya
http://www.idescat.cat
IEMed - Institut Europeu de la Mediterrània
Portal d'un centre de reflexió i debat sobre les societats mediterrànies, especialitzat en les relacions euromediterrànies, que ofereix conferències, seminaris, formació, exposicions, activitats culturals, publicacions, centre d'anàlisi, biblioteca, sala de premsa, tauler informatiu, documents, enllaços d'interès, etc.
http://www.iemed.org
Fundació Jaume Bofill
És una fundació que s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la societat i que impulsin accions que contribueixin a la supressió de les desigualtats i a l'extensió de l'educació i de la cultura. Ofereix diferents recursos: publicacions, notícies, enllaços d'interès, catàleg d'estudis, vídeos, etc.
http://www.fbofill.cat
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
Revista d'etnologia de Catalunya. RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert
És una plataforma de difusió de les iniciatives, les accions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d'estudiosos existents en el camp del coneixement de l'antropologia. Ofereix un dossier monogràfic, aportacions d'experts, recerques de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, etc.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta