Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Administració i direcció d'empreses/Facultat d'Economia i Empresa (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Comptabilitat i fiscalitat / Finances i assegurances / Màrqueting i investigació de mercats / Organització d'empreses
Objectius de l'estudi
 • Formar en la direcció general o estratègica de l'activitat empresarial, de la direcció financera, de la direcció comercial i de la producció, i dels recursos humans. 
 • Formar professionals amb una visió completa de totes les àrees funcionals de l'organització empresarial i amb prou coneixements per crear una empresa i exercir funcions de direcció i gestió en institucions públiques o privades.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà53%
Català47%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques84.0
Obligatòries72.0
Optatives78.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Administració i Direcció d'Empreses
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,414     |    Codi PIN:11033     |    Places orientatives:880
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,39     |    Codi PIN:11064     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,87     |    Codi PIN:11066     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 690-696
08034  Barcelona
www.ub.edu/economiaempresa
Telèfon: 93 402 43 01
Fax: 93 402 19 89


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Anàlisi de les organitzacions empresarials i del seu entorn.
 • Coneixement del funcionament i l'estructura dels mercats, les empreses i les institucions econòmiques.
 • Gestió i assignació de recursos, tant en l'àmbit privat com públic.
 • Avaluació i aplicació de les normes jurídiques que afectin l'empresa.
 • Elaboració i anàlisi d'informació comptable i financera.
 • Detecció de les implicacions que suposen tant la internacionalització creixent com el nou marc global.
 • Capacitat per aplicar els mètodes quantitatius per resoldre problemes reals en diverses àrees de l'empresa.
 • Desenvolupament de plans estratègics, tàctics i operatius.
 • Elaboració, avaluació i administració de projectes empresarials en diferents tipus d'organització.
 • Gestió, assessorament i avaluació de les organitzacions.
 • Disseny i implementació de plans de màrqueting.
 • Capacitat per comprendre i aplicar els conceptes, les eines i les estratègies de la investigació de mercats.
 • Capacitat per comprendre el comportament del consumidor i dissenyar estratègies de desenvolupament de productes.
 • Coneixement i aplicació de la normativa reguladora de l'àmbit comptable i fiscal.
 • Comprensió de la teoria bàsica dels impostos i la seva aplicació.
 • Implementació de sistemes comptables i desenvolupament de sistemes de control intern.
 • Elaboració dels models relatius als costos d'un procés-producte i planificació fiscal de l'empresa.
 • Coneixement de les principals teories de les finances i la seva aplicació en un context pràctic.
 • Coneixement dels instruments i els mercats financers i asseguradors.
 • Coneixement i anàlisi de les necessitats de finançament de les empreses, de les entitats financeres i asseguradores i de les organitzacions, i identificació dels riscos associats en cada cas.
 • Coneixement i anàlisi de les necessitats d'inversió de les empreses, les entitats financeres i asseguradores i les organitzacions.
 • Coneixement i aplicació dels sistemes públics de previsió social, així com de les seves bases econòmiques i demogràfiques
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Administracions públiques i organitzacions internacionals
 • docència i investigació
 • creació d'empreses
 • exercici lliure de la professió
Sortides professionals
 • Estudi i solució tècnica de problemes tant de l'àmbit de l'economia en general com de l'àmbit de l'empresa en qualsevol de les seves vessants.
 • Tasques de gestió, assessorament, emissió d'informes tècnics en relació amb totes les àrees funcionals de l'empresa: comptabilitat i administració, recursos humans, màrqueting i comercialització de productes, finançament empresarial i avaluació i criteris d'inversió empresarial, intervenció en suspensions de pagaments, fallides i liquidació d'avaries, aplicació de models de comportament i simulació, procés de dades i tractament de la informació empresarial, millora de mètodes i aplicació de sistemes d'incentius de productivitat, gestió del crèdit i del risc, entre d'altres.
Institucions d'interès
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
aeca.es - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses. Investigació capdavantera en gestió empresarial
http://www.aeca.es
ENISA - Empresa Nacional d'Innovació. Ministeri d'Economia, Indústria i Competivitat. Govern d'Espanya
http://www.enisa.es/
ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.icex.es
CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius
http://www.directivoscede.com
cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
Pimec
Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
http://www.pimec.es
ACC1Ó - Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Generalitat de Catalunya
http://www.acc1o.cat
CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
http://www.ceoe.es
OCDE - Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Millors polítiques per a una vida millor
Portal d'una organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat, i que té com a propòsit entendre i donar suport als governs per respondre als nous desenvolupaments i les preocupacions derivades d'aquests.
http://www.oecd.org
Direcció General de la Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d'Economia, Indústria i Competivitat. Govern d'Espanya
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
apd - Associació per al Progrés de la Direcció. El saber connecta
http://www.apd.es
aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
http://www.aedipecatalunya.com/
Consell General de Cambres de Catalunya
http://www.cambrescat.es
Agència Tributària. Govern d'Espanya
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es
Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya
http://www.atc.gencat.cat
Foment del Treball Nacional
Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
http://www.foment.com/cat
CincoDías.com
http://www.cincodias.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta