Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Biologia/Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biologia per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb un bon coneixement de la diversitat d'organismes de la Terra i de les diferents àrees d'estudi de la biologia (des del nivell molecular fins a l'anàlisi dels ecosistemes), especialitzats en el coneixement de la biodiversitat, dels ecosistemes, dels hàbitats i del medi natural, experts en les causes i les conseqüències de l'alteració de l'ecosistema terraqüi i conscients de les possibilitats de protecció i explotació de la biodiversitat del planeta.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès14%
Català86%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries120.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Biotecnologia90.0
Ciències ambientals90.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Biologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:91018     | Places orientatives:60
 • Ciències ambientals / Biologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:91036     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus Torre dels Frares
Edifici Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
08500  Vic
www.uvic.es/centres/EPS
Telèfon: 93 881 55 19
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació d'organismes i reconeixement dels diferents nivells d'organització dels éssers vius; identificació i interpretació de la diversitat d'espècies en el medi; coneixement i comprensió de forma integrada dels organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic; coneixement dels models cel·lulars que integren els diferents teixits i òrgans dels vegetals i els animals, i comprensió dels aspectes funcionals dels organismes.
 • Coneixement del funcionament dels ecosistemes: interaccions entre espècies, flux d'energia i cicles biogeoquímics; anàlisi, modelització i predicció del funcionament dels ecosistemes; gestió, conservació i restauració de poblacions i ecosistemes.
 • Comprensió sòlida dels fonaments de la genètica i de l'evolució; obtenció d'informació, disseny d'experiments i interpretació dels resultats biològics; catalogació, avaluació i gestió de recursos biològics naturals; mostreig, caracterització i manipulació de poblacions i comunitats; utilització de tècniques, protocols i estratègies per a l'obtenció d'informació del medi natural.
 • Aplicació dels coneixements bàsics de matemàtiques, física i química en la biologia; coneixement de les bases de dades que s'utilitzen en l'àmbit de la biologia; disseny d'algoritmes en llenguatge de programació estructurat; adquisició i desenvolupament de les destreses en les tècniques bàsiques de laboratori i en la manipulació dels instruments bàsics per a l'experimentació biològica en tots els àmbits.
 • Implantació i desenvolupament de sistemes de gestió relacionats amb la biologia; direcció, redacció i execució de projectes en biologia; disseny, execució i avaluació de programes d'educació ambiental; anàlisi, avaluació i planificació del medi físic.
 • Actualització constant d'investigacions i avenços relacionats amb l'àmbit de la biologia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Recerca i desenvolupament científic.
 • Medi ambient: serveis ambientals.
 • Informació, documentació i divulgació científica.
 • Sector agropecuari, agroalimentari i farmacèutic.
 • Sanitat.
 • Educació.
Sortides professionals
 • Medi ambient: principalment en sectors com l'ordenació, la conservació i el control del territori, la gestió de recursos naturals, la gestió de residus, l'avaluació d'impactes i la restauració del medi natural. Com a tècnic/a, gestor/a, auditor/a o assessor/a a la funció pública, en empreses o en gabinets de projectes i treballant en la organització i la gerència d'espais naturals protegits, en jardins i museus, i en estudis de contaminació agrícola, industrial i urbana.
 • Investigació i desenvolupament científic en tots els àmbits, tant fonamentals com aplicats a les ciències experimentals i de la vida.
 • Sector agropecuari: explotació i optimització de cultius vegetals, animals i de fongs, i cerca de nous jaciments de recursos vius explotables.
 • Docència en ensenyament secundari, universitari, formació professional i de postgrau. Direcció i gestió de centres docents, i assessorament en matèria d'educació per a la immersió social de la cultura científica.
 • Informació, documentació i divulgació en museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió. Intervenció com a guia o monitor/a, escriptor/a, redactor/a, periodista especialitzat/ada, divulgador/a, assessor/a científic/a, il·lustrador/a o fotògraf/a de la ciència, la vida i el medi natural.
Perspectives de futur de la titulació

Una de les prioritats de la societat i de les polítiques públiques d'aquest segle xxi és i serà la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica; per tant, les perspectives de futur són positives.

Durant les properes dècades seran necessaris professionals que tinguin una formació sòlida en el coneixement dels organismes, en ecologia i en gestió i conservació del medi natural, amb capacitats per comprendre i proposar solucions als problemes ambientals, tant a escala regional com mundial.

En els darrers anys la inserció laboral de les persones titulades d'aquest àmbit ha augmentat, la qual cosa fa preveure un context òptim per a la inserció laboral dels futurs titulats i titulades.

Institucions d'interès
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
http://www.cbcat.net
Col·legi Oficial de Biòlegs
http://www.cob.es
Societat Catalana de Biologia
http://blogs.iec.cat/scb/
Societat Espanyola de Biologia Cel·lular
http://www.sebc.es
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
AEGH.ORG - Associació Espanyola de Genètica Humana
http://www.aegh.org
ESHG - Societat Europea de Genètica Humana
https://www.eshg.org
EMBL - Laboratori de Biologia Molecular Europeu
http://www.embl.de/
SEM - Societat Espanyola de Microbiologia
http://www.semicrobiologia.org
SENC - Societat Espanyola de NeuroCiència
http://www.senc.es
EuCheMS - Associació Europea per a les Ciències Químiques i Moleculars
Portal en anglès d'una associació que reuneix altres organitzacions europees relacionades amb el món de la química, i que té com a objectiu proporcionar una veu única sobre assumptes científics. Ofereix notícies, esdeveniments, enllaços d'interès, informació dividida per temàtiques químiques, publicacions, etc.
http://www.euchems.org
SEQC - Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
http://www.seqc.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat