Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per integrar els coneixements adquirits en els camps de l'electricitat, l'enginyeria electrònica i l'automàtica, la mecànica i la informàtica. Les persones titulades tindran una formació transversal, molt versàtil, amb un espectre ampli i s'adaptaran amb facilitat a entorns de treball significativament diferents.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria biomèdica126.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecatrònica (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     |    Codi PIN:91040     |    Places orientatives:20
  Observacions

  Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

  On s'imparteix
  Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC)
  (Centre propi)
  Campus Torre dels Frares
  Edifici Torre dels Frares
  C. de la Laura, 13
  08500  Vic
  www.uvic.es/centres/EPS
  Telèfon: 93 881 55 19
  Fax: 93 889 10 63


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
  • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
  Electrònica industrial
  • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
  • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
  • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
  • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
  • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
  • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
  • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
  • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
  • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
  • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
  • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Empresarial
  • científic
  • tecnològic
  • educatiu
  Sortides professionals
  • Dissenyador/a, analista i mantenidor/a de sistemes i equipaments electrònics.
  • Dissenyador/a i analista de l'automatització i el control de processos industrials.
  • Tècnic/a en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercial d'empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
  • Tècnic/a en projectes sobre el desenvolupament mediambiental i la utilització de les energies renovables.
  • Tècnic/a en transferència de tecnologia.
  • Investigador/a.
  • Docent.
  • Tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública.
  • Exercici lliure de la professió.
  Institucions d'interès
  Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  http://www.ccetic.cat
  COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
  http://www.cogiti.es
  ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
  http://www.isa-spain.org
  Revista Automàtica i Instrumentació
  http://www.automaticaeinstrumentacion.com
  IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
  Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ieee.org
  CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
  http://www.cenelec.eu
  AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
  Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ametic.es
  CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
  Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
  http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta