Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per integrar els coneixements adquirits en els camps de l'electricitat, l'enginyeria electrònica i l'automàtica, la mecànica i la informàtica. Les persones titulades tindran una formació transversal, molt versàtil, amb un espectre ampli i s'adaptaran amb facilitat a entorns de treball significativament diferents.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria biomèdica126.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica
  • |    Codi PIN:91049     |    Places orientatives:0
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Credencial UNED (Fase General)0.1
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia industrial0.2
  Observacions

  Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

  On s'imparteix
  Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC)
  (Centre propi)
  Campus Torre dels Frares
  Edifici Torre dels Frares
  C. de la Laura, 13
  08500  Vic
  www.uvic.es/centres/EPS
  Telèfon: 93 881 55 19
  Fax: 93 889 10 63


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
  • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
  Electrònica industrial
  • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
  • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
  • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
  • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
  • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
  • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
  • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
  • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
  • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
  • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
  • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Empresarial
  • científic
  • tecnològic
  • educatiu
  Sortides professionals
  • Dissenyador/a, analista i mantenidor/a de sistemes i equipaments electrònics.
  • Dissenyador/a i analista de l'automatització i el control de processos industrials.
  • Tècnic/a en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercial d'empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
  • Tècnic/a en projectes sobre el desenvolupament mediambiental i la utilització de les energies renovables.
  • Tècnic/a en transferència de tecnologia.
  • Investigador/a.
  • Docent.
  • Tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública.
  • Exercici lliure de la professió.
  Institucions d'interès
  Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  http://www.ccetic.cat
  COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
  http://www.cogiti.es
  ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
  http://www.isa-spain.org
  Revista Automàtica i Instrumentació
  http://www.automaticaeinstrumentacion.com
  IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
  Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ieee.org
  CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
  http://www.cenelec.eu
  AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
  Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ametic.es
  CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
  Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
  http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta