Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Administració d'empreses i gestió de la innovació/Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (Mataró)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en administració d'empreses i gestió de la innovació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals capacitats per liderar de forma eficient la creació de noves empreses o nous negocis dins d'empreses ja existents, ja sigui de manera autònoma o a través d'equips autogestionats. Professionals amb perfils específics, capaços de donar respostes a les necessitats territorials en gestió empresarial i que permetin treballar en un món globalitzat.
 • Proporcionar les competències bàsiques i de lideratge per dur a terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa, amb expectatives d'èxit, noves tendències en enginyeria dels negocis en empreses a través de la creativitat i la innovació.
 • Donar resposta a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual de les empreses, oferint un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l'especialització tècnica i la gestió directiva d'empreses.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès30%
Castellà30%
Català40%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques64.0
Obligatòries128.0
Optatives34.0
Treball fi de grau14.0
Total240.0
Període de pràctiques:
14.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Turisme i gestió del lleure90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5,332     |    Codi PIN:41029     |    Places orientatives:62
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" (docència en anglès)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:41036     |    Places orientatives:33
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anatomia aplicada0.1
     Anàlisi musical0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.1
     Ciències de la Terra i mediambientals0.1
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.1
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Física0.1
     Geografia0.1
     Grec0.1
     Història de l'art0.1
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.1
     Literatura catalana0.1
     Literatura universal0.1
     Llatí0.1
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.1
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   • · Administració d'empreses i gestió de la innovació / Màrqueting i comunitats digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8,034     |    Codi PIN:41041     |    Places orientatives:50
    • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
     • Nom de l'assignaturaCoeficient
      Anatomia aplicada0.1
      Anàlisi musical0.1
      Arts escèniques0.1
      Biologia0.1
      Ciències de la Terra i mediambientals0.1
      Cultura audiovisual0.2
      Dibuix artístic0.1
      Dibuix tècnic0.1
      Disseny0.1
      Economia0.1
      Economia de l'empresa0.2
      Física0.1
      Geografia0.1
      Grec0.1
      Història de l'art0.1
      Història de la música i de la dansa0.1
      Història del món contemporani0.1
      Literatura castellana0.1
      Literatura catalana0.1
      Literatura universal0.1
      Llatí0.1
      Llenguatge i pràctica musical0.1
      Matemàtiques0.2
      Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
      Química0.1
      Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
      Volum0.1
    • · Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)
     • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:41035     |    Places orientatives:50
     • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
      • Nom de l'assignaturaCoeficient
       Anatomia aplicada0.1
       Anàlisi musical0.1
       Arts escèniques0.1
       Biologia0.1
       Ciències de la Terra i mediambientals0.1
       Cultura audiovisual0.1
       Dibuix artístic0.1
       Dibuix tècnic0.1
       Disseny0.1
       Economia0.1
       Economia de l'empresa0.2
       Física0.1
       Geografia0.2
       Grec0.1
       Història de l'art0.2
       Història de la música i de la dansa0.1
       Història del món contemporani0.1
       Literatura castellana0.1
       Literatura catalana0.1
       Literatura universal0.1
       Llatí0.1
       Llenguatge i pràctica musical0.1
       Matemàtiques0.2
       Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
       Química0.1
       Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
       Volum0.1
     • · Multidisciplinari en tecnologia i negocis "Tecnocampus" (agrupació)
      • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:41053    
      • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
       • Nom de l'assignaturaCoeficient
        Anatomia aplicada0.1
        Anàlisi musical0.1
        Arts escèniques0.1
        Biologia0.2
        Ciències de la Terra i mediambientals0.2
        Cultura audiovisual0.2
        Dibuix artístic0.2
        Dibuix tècnic0.2
        Disseny0.2
        Economia0.1
        Economia de l'empresa0.2
        Electrotècnia0.2
        Física0.2
        Geografia0.2
        Grec0.2
        Història de l'art0.2
        Història de la música i de la dansa0.1
        Història del món contemporani0.1
        Literatura castellana0.2
        Literatura catalana0.2
        Literatura universal0.2
        Llatí0.2
        Llenguatge i pràctica musical0.1
        Matemàtiques0.2
        Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
        Química0.2
        Tecnologia industrial0.2
        Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
        Volum0.1
      • · Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" (docència en anglès) (internacional)|    Codi PIN:44001|    Places orientatives:20
       • · Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat) (internacional)
        • |    Codi PIN:44019     |    Places orientatives:10
        • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
         • Nom de l'assignaturaCoeficient
          Anatomia aplicada0.1
          Anàlisi musical0.1
          Arts escèniques0.1
          Biologia0.1
          Ciències de la Terra i mediambientals0.1
          Cultura audiovisual0.1
          Dibuix artístic0.1
          Dibuix tècnic0.1
          Disseny0.1
          Economia0.1
          Economia de l'empresa0.2
          Física0.1
          Geografia0.2
          Grec0.1
          Història de l'art0.2
          Història de la música i de la dansa0.1
          Història del món contemporani0.1
          Literatura castellana0.1
          Literatura catalana0.1
          Literatura universal0.1
          Llatí0.1
          Llenguatge i pràctica musical0.1
          Matemàtiques0.2
          Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
          Química0.1
          Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
          Volum0.1
        Observacions

        Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

        On s'imparteix
        Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (UPF)
        (Centre adscrit)
        Tecnocampus
        Edifici del Coneixement del Tecnocampus
        Av. d' Ernest Lluch, 32
        08302  Mataró
        www.tecnocampus.cat/web/escola-universitaria-del-maresme
        Telèfon: 93 790 74 44
        Fax: 93 790 62 27


        Món laboral
        Competències a assolir per l'estudiantat
        • Coneixement dels conceptes econòmics bàsics, habilitats i raonaments econòmics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.
        • Capacitat per adaptar la política de l'empresa a entorns internacionals i per infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.
        • Capacitat d'anàlisi i valoració de la informació dels estats comptables aplicant criteris legals o definits per l'empresa.
        • Elaboració d'informes financers (a través de l'anàlisi dels estats financers) que serveixin per a la presa de decisions d'una empresa.
        • Avaluació i valoració del rendiment econòmic d'una empresa i dels costos de personal.
        • Capacitat d'anàlisi de la competència empresarial i identificació de mercats i clients.
        • Disseny de l'estratègia de màrqueting.
        • Selecció d'equips de treball, definició de perfils i valoració de necessitats de personal.
        • Gestió de les operacions productives de l'empresa.
        • Ús d'instruments matemàtics per a la presa de decisions i contrastació d'hipòtesis econòmiques diverses.
        • Domini i ús d'eines avançades de suport a la presa de decisions empresarials.
        • Gestió adequada de processos d'innovació a l'empresa.
        • Capacitat d'anàlisi i actualització adequada de l'entorn cientificotecnològic i econòmic.
        • Capacitat per aplicar els principis de responsabilitat social en la gestió de l'empresa i els principis bàsics de gestió empresarial.
        Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

        Les següents àrees funcionals de l'empresa: gerència, projecció i estratègia, administració, producció, distribució, àrea jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat, gestió financera, àrea comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions.

        Sortides professionals
        • Assessor/a i/o consultor/a
        • auditor/a comptable i fiscal
        • gestor/a administratiu/va
        • tècnic/a de banca, entitats financeres i d'assegurances
        • promotor/a de nous negocis i de creació de noves empreses
        • gestor/a de la innovació i del canvi
        • gestor/a de departaments de recerca i desenvolupament
        • dinamitzador/a de la innovació en organitzacions públiques o privades
        • responsable de noves línies de negoci i noves divisions en empreses existents
        Perspectives de futur de la titulació

        L'actual crisi financera i de model productiu ha posat de manifest la necessitat d'innovar, tal com indiquen de manera reiterada els principals agents econòmics i socials del nostre país. Després d'uns anys de creixement econòmic basat en un model productiu intensiu i no pas especialitzat, d'escàs valor tecnològic i ideat i dirigit des d'organitzacions empresarials poc evolucionades, cal pensar en nous productes, en redissenyar processos, en canviar les estructures organitzatives, és a dir, en portar la innovació a totes i cadascuna de les activitats de l'empresa.

        Aquesta titulació està pensada per formar persones amb grans coneixements de gestió i administració empresarial, però també preparades per afrontar la innovació i dur-la a terme en totes les seves vessants, ja sigui ideant nous productes o noves empreses, o introduint la innovació en processos, productes o organització en empreses ja existents.

        És per això que un dels principals objectius d'aquest estudi és, també, fomentar la creativitat i l'esperit emprenedor, dos valors clau per afrontar el futur amb garanties, tant el futur immediat com el de llarg termini, atès el dinamisme del món empresarial, sempre en constant evolució, immers en un món globalitzat i cada cop més competitiu.

        Institucions d'interès
        Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
        http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
        aeca.es - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses. Investigació capdavantera en gestió empresarial
        http://www.aeca.es
        ENISA - Empresa Nacional d'Innovació. Ministeri d'Industria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
        http://www.enisa.es
        ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
        http://www.icex.es
        CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius
        http://www.directivoscede.com
        cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
        http://www.cepyme.es
        Pimec
        Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
        http://www.pimec.es
        ACC1Ó - Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Generalitat de Catalunya
        http://www.acc1o.cat
        CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
        http://www.ceoe.es
        OCDE - Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Millors polítiques per a una vida millor
        Portal d'una organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat, i que té com a propòsit entendre i donar suport als governs per respondre als nous desenvolupaments i les preocupacions derivades d'aquests.
        http://www.oecd.org
        Direcció General de la Política de la Petita i Mitjana Empresa. Ministerio d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
        http://www.ipyme.org
        apd - Associació per al Progrés de la Direcció. El saber connecta
        http://www.apd.es
        aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
        http://www.aedipecatalunya.com/
        Consell General de Cambres de Catalunya
        http://www.cambrescat.es
        Agència Tributària. Govern d'Espanya
        http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es
        Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya
        http://www.atc.gencat.cat
        Foment del Treball Nacional
        Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
        http://www.foment.com/cat
        Porta 22
        Espai de noves ocupacions
        http://w27.bcn.cat/porta22/cat
        Els estudis amb * estan en procés de validació
        Avís legal| Sobre gencat| Enquesta