Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Administració d'empreses i gestió de la innovació/Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (Mataró)

Universitat: Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en administració d'empreses i gestió de la innovació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals capacitats per liderar de forma eficient la creació de noves empreses o nous negocis dins d'empreses ja existents, ja sigui de manera autònoma o a través d'equips autogestionats. Professionals amb perfils específics, capaços de donar respostes a les necessitats territorials en gestió empresarial i que permetin treballar en un món globalitzat.
 • Proporcionar les competències bàsiques i de lideratge per dur a terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa, amb expectatives d'èxit, noves tendències en enginyeria dels negocis en empreses a través de la creativitat i la innovació.
 • Donar resposta a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual de les empreses, oferint un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l'especialització tècnica i la gestió directiva d'empreses.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès30%
Castellà30%
Català40%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques64.0
Obligatòries142.0
Optatives20.0
Treball fi de grau14.0
Total240.0
Període de pràctiques:
14.0 crèdits obligatoris.
5.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Turisme i gestió del lleure90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:41029     |    Places orientatives:65
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi Musical0.1
    Anatomia Aplicada0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història de l'Art0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:41036     |    Places orientatives:35
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi Musical0.1
    Anatomia Aplicada0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història de l'Art0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,2     |    Codi PIN:41041     |    Places orientatives:55
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi Musical0.1
    Anatomia Aplicada0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.2
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història de l'Art0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:41035     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi Musical0.1
    Anatomia Aplicada0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història de l'Art0.2
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (UPF)
(Centre adscrit)
Tecnocampus
Edifici del Coneixement del Tecnocampus
Av. d' Ernest Lluch, 32
08302  Mataró
www.tecnocampus.cat/web/escola-universitaria-del-maresme
Telèfon: 93 790 74 44
Fax: 93 790 62 27


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels conceptes econòmics bàsics, habilitats i raonaments econòmics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.
 • Capacitat per adaptar la política de l'empresa a entorns internacionals i per infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.
 • Capacitat d'anàlisi i valoració de la informació dels estats comptables aplicant criteris legals o definits per l'empresa.
 • Elaboració d'informes financers (a través de l'anàlisi dels estats financers) que serveixin per a la presa de decisions d'una empresa.
 • Avaluació i valoració del rendiment econòmic d'una empresa i dels costos de personal.
 • Capacitat d'anàlisi de la competència empresarial i identificació de mercats i clients.
 • Disseny de l'estratègia de màrqueting.
 • Selecció d'equips de treball, definició de perfils i valoració de necessitats de personal.
 • Gestió de les operacions productives de l'empresa.
 • Ús d'instruments matemàtics per a la presa de decisions i contrastació d'hipòtesis econòmiques diverses.
 • Domini i ús d'eines avançades de suport a la presa de decisions empresarials.
 • Gestió adequada de processos d'innovació a l'empresa.
 • Capacitat d'anàlisi i actualització adequada de l'entorn cientificotecnològic i econòmic.
 • Capacitat per aplicar els principis de responsabilitat social en la gestió de l'empresa i els principis bàsics de gestió empresarial.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Les següents àrees funcionals de l'empresa: gerència, projecció i estratègia, administració, producció, distribució, àrea jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat, gestió financera, àrea comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions.

Sortides professionals
 • Assessor/a i/o consultor/a
 • auditor/a comptable i fiscal
 • gestor/a administratiu/va
 • tècnic/a de banca, entitats financeres i d'assegurances
 • promotor/a de nous negocis i de creació de noves empreses
 • gestor/a de la innovació i del canvi
 • gestor/a de departaments de recerca i desenvolupament
 • dinamitzador/a de la innovació en organitzacions públiques o privades
 • responsable de noves línies de negoci i noves divisions en empreses existents
Perspectives de futur de la titulació

L'actual crisi financera i de model productiu ha posat de manifest la necessitat d'innovar, tal com indiquen de manera reiterada els principals agents econòmics i socials del nostre país. Després d'uns anys de creixement econòmic basat en un model productiu intensiu i no pas especialitzat, d'escàs valor tecnològic i ideat i dirigit des d'organitzacions empresarials poc evolucionades, cal pensar en nous productes, en redissenyar processos, en canviar les estructures organitzatives, és a dir, en portar la innovació a totes i cadascuna de les activitats de l'empresa.

Aquesta titulació està pensada per formar persones amb grans coneixements de gestió i administració empresarial, però també preparades per afrontar la innovació i dur-la a terme en totes les seves vessants, ja sigui ideant nous productes o noves empreses, o introduint la innovació en processos, productes o organització en empreses ja existents.

És per això que un dels principals objectius d'aquest estudi és, també, fomentar la creativitat i l'esperit emprenedor, dos valors clau per afrontar el futur amb garanties, tant el futur immediat com el de llarg termini, atès el dinamisme del món empresarial, sempre en constant evolució, immers en un món globalitzat i cada cop més competitiu.

Institucions d'interès
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
aeca.es - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses. Investigació capdavantera en gestió empresarial
http://www.aeca.es
ENISA - Empresa Nacional d'Innovació. Ministeri d'Economia, Indústria i Competivitat. Govern d'Espanya
http://www.enisa.es/
ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.icex.es
CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius
http://www.directivoscede.com
cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
Pimec
Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
http://www.pimec.es
ACC1Ó - Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Generalitat de Catalunya
http://www.acc1o.cat
CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
http://www.ceoe.es
OCDE - Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Millors polítiques per a una vida millor
Portal d'una organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat, i que té com a propòsit entendre i donar suport als governs per respondre als nous desenvolupaments i les preocupacions derivades d'aquests.
http://www.oecd.org
Direcció General de la Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d'Economia, Indústria i Competivitat. Govern d'Espanya
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
apd - Associació per al Progrés de la Direcció. El saber connecta
http://www.apd.es
aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
http://www.aedipecatalunya.com/
Consell General de Cambres de Catalunya
http://www.cambrescat.es
Agència Tributària. Govern d'Espanya
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es
Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya
http://www.atc.gencat.cat
Foment del Treball Nacional
Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
http://www.foment.com/cat
CincoDías.com
http://www.cincodias.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta