Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Ciència i tecnologia dels aliments/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciència i tecnologia dels aliments per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals que desenvolupin la seva tasca en l'àmbit de les empreses alimentàries, principalment en els processos de fabricació, gestió de la producció, control de qualitat, anàlisi i inspecció, així com en el control oficial dels aliments i les indústries alimentàries, i també, en la investigació i el desenvolupament de productes nous.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciència i tecnologia dels aliments
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :6,318     |    Codi PIN:61008     |    Places orientatives:40
  • · Ciència i tecnologia dels aliments (internacional)|    Codi PIN:64004|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
   (Centre propi)
   Campus d'ETSEA
   Edificis 3
   Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
   25198  Lleida
   www.etsea.udl.es
   Telèfon: 973 70 25 00
   Fax: 973 23 82 64


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat
   • Disseny, anàlisi, gestió i control de qualitat dels aliments i dels processos de producció i de transformació d'aliments.
   • Desenvolupament i innovació de productes nous i processos alimentaris.
   • Assessorament legal, científic i tècnic.
   • Desenvolupament i posada a punt de sistemes de gestió de qualitat en la indústria alimentària i en altres àmbits relacionats (laboratoris, auditories, etc.).
   • Coneixements en salut pública en relació amb els aliments.
   • Comercialització, comunicació i màrqueting alimentari.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Ciència i tecnologia dels aliments
   • Nutrició i salut
   • Seguretat alimentària
   • Gestió de la qualitat
   Sortides professionals
   • Tècnic/a en processos de fabricació i gestió de la producció
   • Tècnic/a en control de qualitat, anàlisi i inspecció i control oficial d'aliments i indústries alimentàries
   • Investigador/a d'aliments
   • Tècnic/a en innovació de productes
   • Exercici lliure de la professió (cal especificar que aquest títol no habilita per al desenvolupament de cap professió regulada)
   Institucions d'interès
   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
   http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
   Agència Catalana de Seguretat Alimentària
   http://www.gencat.cat/salut/acsa/
   efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
   http://www.efsa.europa.eu
   ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
   http://acca.iec.cat
   aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
   http://aesan.msssi.gob.es/
   FESNAD - Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica
   http://www.fesnad.org/
   AEDN - Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes
   http://www.aedn.es
   IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
   http://www.iata.csic.es
   EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
   Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
   http://www.eufic.org
   Federació Espanyola d'Associacions Dedicades a la Restauració Social
   http://www.feadrs.com/
   Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
   http://cerca.cat
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta