Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciència i tecnologia dels aliments/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciència i tecnologia dels aliments per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals que desenvolupin la seva tasca en l'àmbit de les empreses alimentàries, principalment en els processos de fabricació, gestió de la producció, control de qualitat, anàlisi i inspecció, així com en el control oficial dels aliments i les indústries alimentàries, i també, en la investigació i el desenvolupament de productes nous.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciència i Tecnologia dels Aliments
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:61008     |    Places orientatives:40
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Disseny, anàlisi, gestió i control de qualitat dels aliments i dels processos de producció i de transformació d'aliments.
 • Desenvolupament i innovació de productes nous i processos alimentaris.
 • Assessorament legal, científic i tècnic.
 • Desenvolupament i posada a punt de sistemes de gestió de qualitat en la indústria alimentària i en altres àmbits relacionats (laboratoris, auditories, etc.).
 • Coneixements en salut pública en relació amb els aliments.
 • Comercialització, comunicació i màrqueting alimentari.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Ciència i tecnologia dels aliments
 • Nutrició i salut
 • Seguretat alimentària
 • Gestió de la qualitat
Sortides professionals
 • Tècnic/a en processos de fabricació i gestió de la producció
 • Tècnic/a en control de qualitat, anàlisi i inspecció i control oficial d'aliments i indústries alimentàries
 • Investigador/a d'aliments
 • Tècnic/a en innovació de productes
 • Exercici lliure de la professió (cal especificar que aquest títol no habilita per al desenvolupament de cap professió regulada)
Institucions d'interès
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
FESNAD - Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica
http://www.fesnad.org/
AEDN - Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes
http://www.aedn.es
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
Federació Espanyola d'Associacions Dedicades a la Restauració Social
http://www.feadrs.com/
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta