Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Pedagogia/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en els àmbits de l'educació i la formació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès1%
Català99%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives36.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Treball social90.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.061     | Codi PIN:81043     | Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió de la realitat social i cultural, i realització de propostes d'intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
 • Disseny, aplicació i avaluació de programes de formació amb metodologies adaptades a les diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
 • Disseny, aplicació i avaluació de propostes d'organització i de gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • Disseny, aplicació i avaluació de tècniques i d'estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l'àmbit comunitari, així com en organitzacions, institucions i serveis.
 • Disseny de plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Escolar: educació reglada i no reglada.
 • Social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut.
 • Laboral: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral.
 • Cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorial.
Sortides professionals
 • Pedagog/a
 • orientador/a
 • assessor/a
Avís legal| Sobre gencat