Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Pedagogia/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en els àmbits de l'educació i la formació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès1%
Català99%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives36.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Treball social90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :7,296     |    Codi PIN:81043     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  On s'imparteix
  Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
  (Centre propi)
  Campus Barri Vell
  Pl. de Sant Domènec, 9
  17071  Girona
  www.udg.edu/fep
  Telèfon: 972 41 83 20
  Fax: 972 41 83 01


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Comprensió de la realitat social i cultural, i realització de propostes d'intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
  • Disseny, aplicació i avaluació de programes de formació amb metodologies adaptades a les diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
  • Disseny, aplicació i avaluació de propostes d'organització i de gestió de centres, institucions i serveis educatius.
  • Disseny, aplicació i avaluació de tècniques i d'estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l'àmbit comunitari, així com en organitzacions, institucions i serveis.
  • Disseny de plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Escolar: educació reglada i no reglada.
  • Social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut.
  • Laboral: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral.
  • Cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorial.
  Sortides professionals
  • Pedagog/a
  • orientador/a
  • assessor/a
  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya
  http://www.pedagogs.cat
  ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
  http://www.acpo.cat
  COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
  Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
  http://www.copoe.org
  Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
  http://ensenyament.gencat.cat/ca
  XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
  http://www.xtec.cat
  Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
  http://www.revistaeducacion.educacion.es
  ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
  http://www.acpeah.org
  ACO - Associació Catalana d'Orientació
  http://www.acorientacio.org
  Associació Internacional Montessori
  Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
  http://www.montessori-ami.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta