Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Pedagogia/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en els àmbits de l'educació i la formació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès1%
Català99%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives36.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Treball social90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,49     |    Codi PIN:81043     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió de la realitat social i cultural, i realització de propostes d'intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
 • Disseny, aplicació i avaluació de programes de formació amb metodologies adaptades a les diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
 • Disseny, aplicació i avaluació de propostes d'organització i de gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • Disseny, aplicació i avaluació de tècniques i d'estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l'àmbit comunitari, així com en organitzacions, institucions i serveis.
 • Disseny de plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Escolar: educació reglada i no reglada.
 • Social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut.
 • Laboral: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral.
 • Cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorial.
Sortides professionals
 • Pedagog/a
 • orientador/a
 • assessor/a
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya
http://www.pedagogs.cat
ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
http://www.acpo.cat
COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
http://www.copoe.org
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta