Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Administració i direcció d'empreses/Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Ciències, Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació adequada en economia i en organització de l'empresa, i capacitar per al desenvolupament correcte de qualsevol tasca de direcció empresarial.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdGFacultat de Ciències Econòmiques i EmpresarialsAdministració i direcció d'empreses
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries114.0
Optatives36.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Administració i direcció d'empreses
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.538     | Codi PIN:81003     | Places orientatives:105
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Administració i direcció d'empreses/Dret
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.294     | Codi PIN:81053     | Places orientatives:10
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Administració i direcció d'empreses/Economia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.408     | Codi PIN:81052     | Places orientatives:30
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Administració i direcció d'empreses/Enginyeria en tecnologies industrials
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :8.236     | Codi PIN:81046     | Places orientatives:15
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Tecnologia industrial0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/fcee
Telèfon: 972 41 80 40
Fax: 972 41 80 32


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Gestió i comprensió de la informació econòmica i empresarial.
 • Conscienciació del caràcter pluridisciplinar dels problemes empresarials que puguin presentar-se durant l'exercici de la professió.
 • Capacitat de síntesi i anàlisi de situacions empresarials complexes i obtenció de respostes adequades per solucionar-les.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Sectors econòmics, empresarials i socials, tant a nivell privat com públic.

Sortides professionals

Direcció d'empreses, en qualsevol de les seves àrees funcionals, consultoria, auditoria, administració d'ens públics i economista de l'Estat.

Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat