Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Comptabilitat i finances/Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comptabilitat i finances per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Ciències, Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació general i una orientació molt pràctica i adequada per a la gestió i l'administració d'empreses, especialment en els àmbits comptable i financer.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries120.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Comptabilitat i finances
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     |    Codi PIN:81011     |    Places orientatives:140
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Comptabilitat i finances / Dret (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.21     |    Codi PIN:81055     |    Places orientatives:10
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.1
     Ciències de la Terra i mediambientals0.1
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.1
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Física0.1
     Geografia0.1
     Grec0.1
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.1
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.1
     Literatura catalana0.1
     Literatura universal0.1
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.1
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   • · Comptabilitat i finances (internacional)|    Codi PIN:84005|    Places orientatives:15
    On s'imparteix
    Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
    (Centre propi)
    Campus Montilivi
    17071  Girona
    www.udg.edu/fcee
    Telèfon: 972 41 80 40
    Fax: 972 41 80 32


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Gestió i comprensió de la informació econòmica i empresarial.
    • Conscienciació del caràcter pluridisciplinari dels problemes empresarials que puguin presentar-se durant l'exercici de la professió.
    • Capacitat de síntesi i anàlisi de situacions empresarials complexes i obtenció de respostes adequades per solucionar-les.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

    Sectors econòmics, empresarials i socials, tant en l'àmbit privat com en el públic.

    Sortides professionals

    Assessor/a i gestor/a d'empreses, especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances, auditoria, consultoria i intermediació financera, control financer i gestió.

    Institucions d'interès
    icac - Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
    http://www.icac.meh.es
    Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
    http://www.auditors-censors.com/
    aeca.es - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses. Investigació capdavantera en gestió empresarial
    http://www.aeca.es
    Departament d'Economia i Coneixement
    http://economia.gencat.cat/ca/
    Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.micinn.es
    Col·legi d'Economistes de Catalunya
    http://www.coleconomistes.com
    Consell General d'Economistes
    http://economistas.es/
    ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.icex.es
    Tresor Públic. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.tesoro.es
    Direcció General de la Política de la Petita i Mitjana Empresa. Ministerio d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
    http://www.ipyme.org
    Expansión.com
    Revista electrònica especialitzada en economia i política, que ofereix notícies i informació sobre la borsa, eines financeres, empreses, societat, aspectes jurídics, mercat de treball, articles d'opinió, recursos multimèdia, etc.
    http://www.expansion.com
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta