Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Treball social/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals especialitzats en la intervenció social, capaços de promoure el canvi social i la resolució de problemes en les relacions humanes, capaços d'exercir les seves funcions en contextos de diversitat i de desigualtat, tenint com a principis fonamentals els drets humans i la justícia social, i amb una formació basada en el coneixement de la realitat social i dels instruments d'intervenció propis del treball social.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès1%
Castellà3%
Català96%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Pedagogia90.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Treball social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.018     | Codi PIN:81044     | Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat.
 • Gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de ciutadania.
 • Prevenció de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat.
 • Mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per donar suport a les persones i els grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats.
 • Disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials.
 • Ajust dels recursos institucionals a les persones o grups en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
Sortides professionals
 • Treballador/a social en serveis socials: serveis socials d'atenció social bàsica i primària; serveis d'atenció permanent per atendre emergències socials; serveis d'ajuda i atenció domiciliària, i atenció a col·lectius en risc d'exclusió social (persones sense llar, menjadors socials, centres d'acollida, medi obert)
 • Treballador/a social a salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut; serveis d'atenció sociosanitària, atenció domiciliària a malalts amb patologies cròniques i terminals; centres sociosanitaris; serveis de salut mental, serveis d'atenció a les drogodependències, etc.
 • Treballador/a social en justícia: serveis d'assessorament tècnic als jutges; mediació familiar; programes de seguiment de mesures penals alternatives a la presó, atenció a la víctima i institucions penitenciàries.
Perspectives de futur de la titulació

Aquests estudis, com a disciplina i professió, proporcionen una gran part del capital humà vinculat al manteniment i desenvolupament de polítiques, programes i projectes de benestar social i qualitat de vida.

Les noves normatives en l'àmbit dels serveis socials preveuen un increment de funcions i de recursos cap a aquest sector que requereix un augment important de professionals, especialment els bàsics, com el/la treballador/a social, i suposen un dels focus d'ocupació més importants de la dècada; cal esmentar especialment la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya. Es preveu que la primera de les lleis esmentades crearà, en els propers 10 anys, 300.000 llocs de treball.

Institucions d'interès
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Avís legal| Sobre gencat