Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Treball social/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals especialitzats en la intervenció social, capaços de promoure el canvi social i la resolució de problemes en les relacions humanes, capaços d'exercir les seves funcions en contextos de diversitat i de desigualtat, tenint com a principis fonamentals els drets humans i la justícia social, i amb una formació basada en el coneixement de la realitat social i dels instruments d'intervenció propis del treball social.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès1%
Castellà3%
Català96%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Pedagogia90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Treball Social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,265     |    Codi PIN:81044     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat.
 • Gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de ciutadania.
 • Prevenció de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat.
 • Mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per donar suport a les persones i els grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats.
 • Disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials.
 • Ajust dels recursos institucionals a les persones o grups en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
Sortides professionals
 • Treballador/a social en serveis socials: serveis socials d'atenció social bàsica i primària; serveis d'atenció permanent per atendre emergències socials; serveis d'ajuda i atenció domiciliària, i atenció a col·lectius en risc d'exclusió social (persones sense llar, menjadors socials, centres d'acollida, medi obert)
 • Treballador/a social a salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut; serveis d'atenció sociosanitària, atenció domiciliària a malalts amb patologies cròniques i terminals; centres sociosanitaris; serveis de salut mental, serveis d'atenció a les drogodependències, etc.
 • Treballador/a social en justícia: serveis d'assessorament tècnic als jutges; mediació familiar; programes de seguiment de mesures penals alternatives a la presó, atenció a la víctima i institucions penitenciàries.
Perspectives de futur de la titulació

Aquests estudis, com a disciplina i professió, proporcionen una gran part del capital humà vinculat al manteniment i desenvolupament de polítiques, programes i projectes de benestar social i qualitat de vida.

Les noves normatives en l'àmbit dels serveis socials preveuen un increment de funcions i de recursos cap a aquest sector que requereix un augment important de professionals, especialment els bàsics, com el/la treballador/a social, i suposen un dels focus d'ocupació més importants de la dècada; cal esmentar especialment la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya. Es preveu que la primera de les lleis esmentades crearà, en els propers 10 anys, 300.000 llocs de treball.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
http://www.tscat.cat
Consell General del Treball Social
http://www.cgtrabajosocial.es
IFSW - Federació Internacional de Treballadors Socials
Portal en anglès, d'una organització sense ànim de lucre, que té la missió de desenvolupar recursos per millorar la qualitat de vida de l'ésser humà i el coneixement científic del comportament humà i de la societat. Ofereix notícies, activitats, publicacions, ofertes de treball i de voluntariat, enllaços d'interès, etc.
http://www.ifsw.org
EASSW - Associació Europea d'Escoles de Treball Social
Portal en anglès, especialitzat en treball social, que promou el desenvolupament social i l'educació de qualitat superior, la formació i el coneixement de la pràctica del treball social. Ofereix informació, butlletins, seminaris, conferències, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.eassw.org
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta