Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Arquitectura/Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (Reus)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arquitectura per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Patrimoni arquitectònic / Urbanisme
Objectius de l'estudi

L'arquitecte/a s'encarrega de l'estudi i la creació d'espais habitables mitjançant l'anàlisi, la recerca i el desenvolupament de tècniques i processos, modificant l'entorn i adaptant-lo a les necessitats de la societat. En aquest marc, aquest estudi pretén formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els fonaments científics, la teoria i la pràctica de l'arquitectura, i amb la capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn d'evolució ràpida.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès4%
Castellà6%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:330.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries210.0
Optatives30.0
Treball fi de grau30.0
Total330.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Arquitectura
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71035     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (URV)
(Centre propi)
Campus Bellisens
Av. de la Universitat, 1
43204  Reus
www.etsa.urv.cat
Telèfon: 977 75 98 80
Fax: 977 75 98 88


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin tant les exigències estètiques com les exigències tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat per comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre els edificis i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i l'escala humanes.
 • Capacitat per comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies existents, així com de la funció dels edificis, de manera que hom pugui dotar-los de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici tot respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Els projectes d'edificis destinats a habitatges i a equipaments.
 • El planejament urbà i territorial.
 • La sostenibilitat ambiental.
 • Els projectes urbanístics i de paisatge.
 • El disseny d'espais interiors i d'objectes mobles.
 • La consultoria d'estructures.
 • La consultoria d'instal·lacions.
 • La restauració i la rehabilitació d'edificis.
 • L'arquitectura legal, les taxacions i les valoracions d'immobles.
Sortides professionals

Professió regulada d'arquitecte/a.

Institucions d'interès
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
http://www.arquitectes.cat
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya
http://www.cscae.com
AA - Arquitectes per l'Arquitectura
http://arqxarq.es/CA/
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
Ministeri de Foment
http://www.fomento.gob.es
Gremi de Constructors d'Obres
http://www.gremi-obres.org
OBRA - Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica
http://www.obrabcn.cat/
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
http://www.itec.cat/home
Arkinetia. Revista web d'arquitectura
http://www.arkinetia.com
Arquitectura Viva.com
http://www.arquitecturaviva.com
sólo arquitectura
Portal especialitzat en arquitectura, construcció i disseny on s'ofereix informació i notícies relacionades amb el món de l'arquitectura, normativa i documentació, projectes, programari, llibres i revistes digitals, etc.
http://www.soloarquitectura.com
uia - Unió Internacional d'Arquitectes
Portal d'una organització no governamental que representa els interessos dels professionals de l'arquitectura arreu del món, que ofereix informació, notícies, recursos, premis, publicacions, programes de treball, alertes informatives per categories, etc.
http://www.uia-architectes.org
APE - Associació espanyola de paisatgistes
http://www.aepaisajistas.org/
Construmat Barcelona. Saló Internacional de la Construcció
http://www.construmat.com
ICOMOS - Consell Internacional de Monuments i Llocs
Portal en francès d'una associació internacional no governamental que treballa per la conservació i la protecció del patrimoni cultural i que promou l'aplicació de la metodologia i de les tècniques científiques per a la conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic. El portal ofereix informació, centre de documentació, publicacions, notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços específics d'interès, etc.
http://www.icomos.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta