Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Arquitectura/Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (Reus)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arquitectura per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Patrimoni arquitectònic/ Urbanisme
Objectius de l'estudi

L'arquitecte/a s'encarrega de l'estudi i la creació d'espais habitables mitjançant l'anàlisi, la recerca i el desenvolupament de tècniques i processos, modificant l'entorn i adaptant-lo a les necessitats de la societat. En aquest marc, aquest estudi pretén formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els fonaments científics, la teoria i la pràctica de l'arquitectura, i amb la capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn d'evolució ràpida.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès4%
Castellà6%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:330.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries210.0
Optatives30.0
Treball fi de grau30.0
Total330.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Arquitectura
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71035     |    Places orientatives:60
  On s'imparteix
  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (URV)
  (Centre propi)
  Campus Bellisens
  Av. de la Universitat, 1
  43204  Reus
  www.etsa.urv.cat
  Telèfon: 977 75 98 80
  Fax: 977 75 98 88


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin tant les exigències estètiques com les exigències tècniques.
  • Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
  • Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
  • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
  • Capacitat per comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre els edificis i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i l'escala humanes.
  • Capacitat per comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
  • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
  • Comprensió dels problemes de concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
  • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies existents, així com de la funció dels edificis, de manera que hom pugui dotar-los de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
  • Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici tot respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
  • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Els projectes d'edificis destinats a habitatges i a equipaments.
  • El planejament urbà i territorial.
  • La sostenibilitat ambiental.
  • Els projectes urbanístics i de paisatge.
  • El disseny d'espais interiors i d'objectes mobles.
  • La consultoria d'estructures.
  • La consultoria d'instal·lacions.
  • La restauració i la rehabilitació d'edificis.
  • L'arquitectura legal, les taxacions i les valoracions d'immobles.
  Sortides professionals

  Professió regulada d'arquitecte/a.

  Institucions d'interès
  Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  http://www.arquitectes.cat
  Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya
  http://www.cscae.com
  AA - Arquitectes per l'Arquitectura
  http://arqxarq.es/CA/
  Departament de Territori i Sostenibilitat
  http://territori.gencat.cat/ca
  Ministeri de Foment
  http://www.fomento.gob.es
  Gremi de Constructors d'Obres
  http://www.gremi-obres.org
  OBRA - Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica
  http://www.obrabcn.cat/
  ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  http://www.itec.cat/home
  Arkinetia. Revista web d'arquitectura
  http://www.arkinetia.com
  Arquitectura Viva.com
  http://www.arquitecturaviva.com
  sólo arquitectura
  Portal especialitzat en arquitectura, construcció i disseny on s'ofereix informació i notícies relacionades amb el món de l'arquitectura, normativa i documentació, projectes, programari, llibres i revistes digitals, etc.
  http://www.soloarquitectura.com
  uia - Unió Internacional d'Arquitectes
  Portal d'una organització no governamental que representa els interessos dels professionals de l'arquitectura arreu del món, que ofereix informació, notícies, recursos, premis, publicacions, programes de treball, alertes informatives per categories, etc.
  http://www.uia-architectes.org
  APE - Associació espanyola de paisatgistes
  http://www.aepaisajistas.org/
  Construmat Barcelona. Saló Internacional de la Construcció
  http://www.construmat.com
  ICOMOS - Consell Internacional de Monuments i Llocs
  Portal en francès d'una associació internacional no governamental que treballa per la conservació i la protecció del patrimoni cultural i que promou l'aplicació de la metodologia i de les tècniques científiques per a la conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic. El portal ofereix informació, centre de documentació, publicacions, notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços específics d'interès, etc.
  http://www.icomos.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta