Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Arquitectura/Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (Reus)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arquitectura per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Patrimoni arquitectònic/ Urbanisme
Objectius de l'estudi

L'arquitecte/a s'encarrega de l'estudi i la creació d'espais habitables mitjançant l'anàlisi, la recerca i el desenvolupament de tècniques i processos, modificant l'entorn i adaptant-lo a les necessitats de la societat. En aquest marc, aquest estudi pretén formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els fonaments científics, la teoria i la pràctica de l'arquitectura, i amb la capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn d'evolució ràpida.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès4%
Castellà6%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:330.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries210.0
Optatives30.0
Treball fi de grau30.0
Total330.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Arquitectura
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71035     | Places orientatives:60
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (URV)
(Centre propi)
Campus Bellisens
Av. de la Universitat, 1
43204  Reus
www.etsa.urv.cat
Telèfon: 977 75 98 80
Fax: 977 75 98 88


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin tant les exigències estètiques com les exigències tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat per comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre els edificis i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i l'escala humanes.
 • Capacitat per comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies existents, així com de la funció dels edificis, de manera que hom pugui dotar-los de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici tot respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Els projectes d'edificis destinats a habitatges i a equipaments.
 • El planejament urbà i territorial.
 • La sostenibilitat ambiental.
 • Els projectes urbanístics i de paisatge.
 • El disseny d'espais interiors i d'objectes mobles.
 • La consultoria d'estructures.
 • La consultoria d'instal·lacions.
 • La restauració i la rehabilitació d'edificis.
 • L'arquitectura legal, les taxacions i les valoracions d'immobles.
Sortides professionals

Professió regulada d'arquitecte/a.

Institucions d'interès
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
http://www.arquitectes.cat
Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya
http://www.cscae.com
Gremi de Constructors d'Obres
http://www.gremi-obres.org
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
http://www.itec.cat/home
Arquitectura Viva.com
http://www.arquitecturaviva.com
sólo arquitectura
Portal especialitzat en arquitectura, construcció i disseny on s'ofereix informació i notícies relacionades amb el món de l'arquitectura, normativa i documentació, projectes, programari, llibres i revistes digitals, etc.
http://www.soloarquitectura.com
ICOMOS - Consell Internacional de Monuments i Llocs
Portal en francès d'una associació internacional no governamental que treballa per la conservació i la protecció del patrimoni cultural i que promou l'aplicació de la metodologia i de les tècniques científiques per a la conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic. El portal ofereix informació, centre de documentació, publicacions, notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços específics d'interès, etc.
http://www.icomos.org
Arkinetia. Revista web d'arquitectura
http://www.arkinetia.com
Construmat Barcelona. Saló Internacional de la Construcció
http://www.construmat.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat