Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria elŔctrica/Escola TŔcnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del tÝtol:Graduat/ada en enginyeria elŔctrica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Donar a conèixer l'energia elèctrica, des de la seva generació a partir de fonts d'energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics, fins a la seva transformació en energia mecànica, calor o llum a la indústria o a les llars. Així mateix, la persona graduada haurà de vetllar per minimitzar l'impacte ambiental de tots els aspectes relacionats amb la seva tasca professional.

Com s'imparteix
Preu p˙blic per crŔdit ECTS.
RŔgim:Temps complet
PerÝode lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'imparticiˇ
IdiomaPercentatge d'imparticiˇ
AnglŔs5%
CastellÓ26%
CatalÓ69%
Mobilitat obligat˛ria:No
Com s'estructura
CrŔdits ECTS:240.0
Distribuciˇ de crŔdits
Tipus de matŔriaCrŔdits
BÓsiques66.0
Obligat˛ries144.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
PerÝode de prÓctiques:
12.0 crŔdits optatius.
Aquesta titulaciˇ habilita per exercir la segŘent professiˇ regulada: Enginyer/a tŔcnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria elŔctrica
  • | Nota de tall 1a assignaciˇ PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71037     | Places orientatives:90
 • Enginyeria elŔctrica / Enginyeria electr˛nica industrial i automÓtica (simultane´tat)
  • | Nota de tall 1a assignaciˇ PAU/CFGS 2015-2016 :8.026     | Codi PIN:71058     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola TŔcnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Pa´sos Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etse.urv.cat
TelŔfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Mˇn laboral
CompetŔncies a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
ElŔctrica
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de màquines elèctriques.
 • Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de línies elèctriques i el transport d'energia elèctrica.
 • Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions.
 • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
 • Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació en l'automatització industrial.
 • Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
 • Coneixement aplicat sobre energies renovables.
CompetŔncies a assolir per l'estudiantat especÝfiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions luminotècniques
 • coneixement dels principis del manteniment industrial
└mbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses del sector elèctric
 • indústria alimentària
 • indústria de l'automòbil
 • indústria química
 • indústria mecànica
 • empreses d'energies renovables
 • empreses de serveis
 • exercici lliure
 • administració pública
 • ensenyament
 • recerca
Sortides professionals
 • Disseny, anàlisi, projecció, construcció, verificació i manteniment de sistemes i d'equips relacionats amb la generació, el transport i la distribució d'energia elèctrica.
 • Gestió, organització, planificació i control de qualitat en empreses.
Perspectives de futur de la titulaciˇ

L'enginyer/a tècnic/a industrial té, en aquests moments, una gran demanda en la societat per la seva capacitat, la seva versatilitat i la seva flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o d'administració.

També és molt apreciable el nombre de professionals que es dediquen a l'exercici lliure de la professió, planificant, gestionant i dirigint projectes.

L'atur en el sector de l'enginyeria elèctrica és gairebé nul, i això en part és gràcies al fet que els titulats i les titulades tenen una bona formació generalista, és a dir, una bona formació en enginyeria bàsica, a més d'una bona especialització en l'àrea concreta de treball. Aquesta característica fa que les perspectives de promoció siguin bones, perquè tenen una gran capacitat d'adaptació a qualsevol activitat productiva.

Institucions d'interŔs
Consell de ColĚlegis d'Enginyers TŔcnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
http://www.cener.com/es
AvÝs legal| Sobre gencat