Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria química/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals experts en la concepció, el càlcul, el disseny, la construcció i l'explotació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, contingut, energia o composició, per dur a terme tasques en què intervinguin processos fisicoquímics o de bioenginyeria en el sector químic, petroquímic, farmacèutic, mediambiental, etc.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries147.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de bioprocessos alimentaris96.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71041     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etseq.urv.es
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Química industrial
 • Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de primeres matèries i recursos energètics.
 • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny, la simulació i l'optimització de processos i productes.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries químiques, farmacèutiques, de la construcció, papereres, petroquímiques, d'electrònica i microelectrònica, de polímers, de biotecnologia i de seguretat.
 • Indústries alimentàries: millorant les tècniques de processament dels aliments i la producció de fertilitzants, incrementant, per tant, la quantitat i qualitat dels aliments.
 • Indústries mediambientals: proporcionant solucions a problemes com són la contaminació de l'aire, la terra, els rius, el mar i els oceans, per aconseguir un desenvolupament econòmic i tecnològic més net i sostenible.
Sortides professionals
 • Tècnic/a de producció o gestor/a en indústries petroquímiques, agroalimentàries i farmacèutiques.
 • Investigador/a en laboratoris i instituts d'R+D, públics i privats.
 • Auditor/a en l'àmbit energètic i ambiental (estacions depuradores d'aigües residuals).
 • Assessor/a en nous projectes i inversions.
 • Docent, tant en educació secundària com superior.
 • Exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

L'evolució del sector químic en l'àmbit europeu està patint una disminució contínua del volum de fabricació de les anomenades comodities (productes tradicionals del sector), la qual s'ha desplaçat cap a països de l'est d'Europa i d'Àsia, fonamentalment.

En contraposició, els països occidentals s'orienten principalment cap a l'R+D elaborant nous productes; això els permet aprofundir el seu bagatge de coneixements i d'experiència, i transmetre'l (know how).

La nova indústria, doncs, serà més específica, amb més valor afegit i d'una tecnologia molt més complexa que la present, que evolucionarà amb velocitat.

Finalment, la pressió demogràfica, el canvi climàtic i l'esgotament dels recursos exigiran que els professionals tinguin sensibilitat ambiental i social, així com sòlides conviccions ètiques que apuntin cap a un món sostenible per a tots i cap a la preservació d'un llegat natural per a les generacions futures. El disseny de l'enginyeria química del futur ha de tenir en compte, doncs, aquesta visió, aquesta perspectiva, i habilitar el titulat amb les capacitats adequades per a l'èxit en aquest món en constant evolució i en aquests nous esquemes d'organització industrial.

Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
http://www.icheme.org
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta