Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Criminologia/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en criminologia per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Aquest grau persegueix dotar d'una formació interdisciplinària perquè l'estudiantat pugui avaluar i prevenir el fenomen criminal i els seus subjectes amb eines teòriques i pràctiques solvents. Per això, el títol no només s'orienta a la formació material o conceptual de caràcter interdisciplinari, sinó també a la formació metodològica, i fa èmfasi especial en la preparació instrumental per a l'elaboració de treballs i estudis sobre la matèria, amb suport teòric i empíric.

El grau pretén oferir una formació generalista en la matèria, però, a la vegada, permet una especialització inicial mitjançant les assignatures optatives, organitzades en dues mencions. Així mateix, el mòdul pràctic té com a objectiu l'orientació cap a la professionalització mitjançant les assignatures de pràcticum i el treball final de grau.

La menció en seguretat i prevenció s'orienta a l'aplicació i l'avaluació de programes i polítiques de seguretat i prevenció (seguretat privada, sistema policial, psicologia del testimoni, criminalística).

La menció en assessorament i intervenció s'orienta a la justícia juvenil, la intervenció social i educativa amb el delinqüent, la resolució alternativa de conflictes i la justícia restaurativa, la delinqüència i la marginalitat, i la psicologia jurídica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries134.0
Optatives40.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
4.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Criminologia |    Places orientatives:900
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Exercici de l'activitat professional des dels principis constitucionals, tenint en compte els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 • Anàlisi del fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Utilització eficaç de les tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.
 • Ubicació del fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en què es desenvolupa.
 • Diagnosi del fenomen criminal aplicant les diverses posicions de les teories criminològiques.
 • Disseny, aplicació i avaluació de polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • Disseny, aplicació i avaluació de mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
 • Disseny, aplicació i avaluació de mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • Informació i assessorament sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • Utilització eficaç de mitjans alternatius de resolució de conflictes i de justícia restaurativa.
 • Informació i assessorament en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
 • Disseny i aplicació de respostes específiques en funció del tipus de delinqüència.
 • Domini de les eines per aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o un cas concrets.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Cossos i forces de seguretat de l'Estat: policia autonòmica, policia local.
 • Personal d'institucions penitenciàries.
 • Professionals en oficines d'atenció a les víctimes.
 • Justícia de menors.
 • Seguretat privada.
 • Política criminal i de seguretat pública.
 • Docència i investigació criminològiques.
 • Assessorament i peritatge.
Sortides professionals
 • En els cossos i forces de seguretat de l'Estat, com a integrants de les juntes de tractament i d'equips tècnics d'establiments penitenciaris: realització dels informes criminològics penitenciaris.
 • En l'àmbit penitenciari:
  • Suport a la vigilància penitenciària i mesures penals alternatives, informes i propostes sobre progressió, manteniment o regressió en grau de classificació, permisos ordinaris o extraordinaris de sortida, llibertat condicional i beneficis penitenciaris.
  • Tramitació i informes de queixes i recursos dels interns.
  • Control i seguiment del compliment en règim obert en qualsevol de les seves modalitats i de mesures de control telemàtic de penats.
  • Control, seguiment i informe penal de treballs en benefici de la comunitat, de penes privatives de drets (allunyaments especialment) i de penes de localització permanent.
 • A les oficines d'atenció a la víctima (OAV):
  • Assessorament primari i derivació a especialistes.
  • Realització d'informes victimològics.
  • Mediació i conciliació.
 • Professionals relacionats amb la justícia de menors:
  • Execució i control de mesures (llibertat vigilada, internaments, prestacions en benefici de la comunitat).
  • Informes sobre manteniment, modificació, substitució o trencament de mesures.
  • Informes d'evolució en l'execució de mesures.
  • Preparació i control de mesures de reparació i conciliació.
  • Programes de tractament.
  • Detecció i avaluació de risc victimològic en el menor.
 • En la seguretat privada:
  • Disseny de polítiques de seguretat privada.
  • Prevenció del delicte.
  • Gestió de la seguretat.
  • Formació de personal de seguretat.
 • En política criminal i de seguretat públiques:
  • Estudis i informes.
  • Enquestes de victimització.
  • Estadística policial i judicial.
  • Assessorament i planificació.
  • Tractament de bases de dades.
  • Informes criminològics.
 • En la docència i la investigació criminològiques, tant en institucions docents públiques com privades.
 • Assessorament criminològic d'altres professionals en empreses d'assegurances, entitats bancàries, el sector de la seguretat, etc.
 • Pèrits criminalistes realitzant perícies balístiques, lofoscòpiques, documentoscòpiques, etc.
Perspectives de futur de la titulació

Els sectors professionals que reclamen especialistes en aquesta matèria són amplis i variats. Tot i que es tracta d'un àmbit tradicionalment assignat al sector públic, la demanda no prové només d'aquest sector (seguretat, prevenció, intervenció, assessorament), sinó també del sector privat, el desenvolupament del qual ha estat propulsat pel sentiment social d'inseguretat i la por al delicte.

Aquestes tasques necessiten professionals qualificats a la formació dels quals contribuirà, sens dubte, aquest grau. Així mateix, la conformació dels estudis de criminologia com a titulació estructurada de grau permetrà l'avenç de la disciplina mitjançant la formació de professionals i investigadors que disposin de les eines i les habilitats imprescindibles per afavorir la seva evolució, fet que redundarà en un augment del benefici social.

Institucions d'interès
Associació Catalana de Criminòlegs
http://criminologos-acc.blogspot.com
FACE - Federació d'Associacions de Criminòlegs d'Espanya
http://www.federacioncriminologos.com
Seic - Societat Espanyola de Recerca Criminològica
http://www.criminologia.net
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
Fundació de Victimologia
http://www.funvic.org
Ministeri de Justícia. Govern d'Espanya
http://www.mjusticia.gob.es
UNICRI - Institut Interregional del les Nacions Unides per la Investigació del Crim i la Justícia
http://www.unicri.it/
Societat Americana de Criminologia
http://www.asc41.com
BSC - Societat Britànica de Criminologia
http://www.britsoccrim.org
INTERVICT - Institut Internacional de Victimologia de Tilburg. Universitat de Tilburg.
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta