Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de sistemes TIC/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes TIC per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de donar resposta a problemes d'enginyeria que integren simultàniament aspectes dels àmbits de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions.

Les persones titulades, d'una banda, disposaran d'un ampli ventall de coneixements, atesa la formació generalista en els tres àmbits citats, i, d'altra banda, seran clau per atendre un sector emergent de gran impacte com el que se centra en els camps dels electrodomèstics, els automòbils, la maquinària de producció, els ginys electrònics portàtils, els sistemes de control de trànsit o l'equipament mèdic, entre d'altres. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès12%
Castellà8%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries120.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5,218     |    Codi PIN:31065     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC)
(Centre propi)
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
08242  Manresa
www.epsem.upc.edu
Telèfon: 93 877 72 00
Fax: 93 877 72 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Capacitat per especificar, analitzar, dissenyar, avaluar i documentar circuits electrònics analògics i digitals, així com capacitat d'emprar les eines associades.
 • Coneixement i comprensió de dispositius programables i d'arquitectura de computadors, així com capacitat d'aplicar les estratègies de disseny necessàries per implementar sistemes digitals que interactuen tant amb programari com amb altres subsistemes analògics i digitals.
 • Coneixement d'algorismes i estructures de dades i capacitat d'analitzar, dissenyar i mantenir aplicacions informàtiques, així com coneixement dels principis i les eines de l'enginyeria del programari i la seva aplicació.
 • Domini de les principals tècniques analògiques i digitals de caracterització i tractament de senyals, així com dels principis i les tècniques que permeten la seva transmissió a distància.
 • Coneixement i capacitat de dissenyar, desplegar i administrar xarxes de comunicacions i, en particular, coneixement dels principis i subsistemes que intervenen en els sistemes de comunicacions sense fils.
 • Coneixement dels principis i les aplicacions dels sistemes de percepció, sensorització i actuació, i capacitat per construir sistemes que desenvolupin una tasca en funció dels estímuls captats del seu entorn, incloent-hi els sistemes robotitzats.
 • Capacitat de dissenyar sistemes complexos que incorporen subsistemes electrònics, informàtics i de comunicacions, en especial, sistemes encastats amb connectivitat global.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Els formen empreses i institucions que desenvolupen productes o ofereixen serveis en els que conflueixen, de forma integrada, coneixements de les branques de l'informàtica, l'electrònica i les comunicacions:

 • indústria de l'automòbil, incloent l'auxiliar, empreses que desenvolupen maquinària de producció, equipaments d'assaig i/o de laboratori
 • indústria biomèdica
 • indústria electrònica
 • indústria domòtica o mediambiental
 • indústria de sistemes de control i empreses que desenvolupen sistemes integrats o, en particular, encastats (embedded systems) o sistemes complets dins un xip.
Sortides professionals
 • Cap de projecte o director/a de projecte en les empreses del sector
 • enginyer/a de disseny R+D
 • gestor/a de projectes de R+D
 • cap del producte (Product manager).
Perspectives de futur de la titulació

Amb el creixement de les tecnologies electrònica, informàtica i de comunicacions, i de la mà del fenomen de la digitalització, estan creixent en volum i valor estratègic els sistemes que integren elements de dues o més de les tecnologies esmentades.

Així mateix, el disseny dels sistemes encastats necessita tècnics amb una formació equilibrada i ben integrada en els àmbits citats, que coneguin amb profunditat les interrelacions entre les tres tecnologies, que sàpiguen desplaçar els dissenys d'un àmbit a l'altre amb la finalitat d'optimitzar la solució.

El perfil que es proposa també és clau a la industria tradicional, on la combinació d'aquestes tecnologies ha esdevingut un factor diferencial de gran valor estratègic des del punt de vista de la competitivitat.

Finalment, és d'esperar un creixement general de la demanda de professionals amb una qualificació tècnica en aquests àmbits, atesa la manca de persones amb una formació que puguin fer front als continus reptes que es plantegen en aquests camps emergents.

Institucions d'interès
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
https://www.cesicat.cat/
Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
Cotec - Fundació per a la innovació tecnològica
http://www.cotec.es
CEDOM - ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DOMÒTICA I INMÒTICA
http://www.cedom.es/
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta