Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Marina/Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en marina per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Electrotècnia marina/ Pràctiques en vaixell
Objectius de l'estudi

Formar als estudiants perquè puguin exercir la professió de segon oficial de màquines de la marina mercant.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà35%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries156.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.

En cas de realitzar la totalitat de les pràctiques a bord d'un vaixell, els i les alumnes, obtindran el títol de segon oficial de màquines de la marina mercant conjuntament amb el títol acadèmic de grau.

També, es podran realitzar les pràctiques en empreses a terra. En aquest cas, l'alumnat obtindrà el títol acadèmic de grau i qui desitgi obtenir el títol professional expedit per l'administració marítima, haurà de realitzar el període d'embarcament necessari en acabar el grau (fins a completar sis mesos d'embarcament).

Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Tecnologies marines (denominació del títol pendent d'aprovar pel Consejo de Universidades)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.8     | Codi PIN:31038     | Places orientatives:40
On s'imparteix
Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
pla de Palau, 18
08003  Barcelona
www.fnb.upc.edu
Telèfon: 93 401 79 41
Fax: 93 401 79 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Fonaments de matemàtiques, física, química general, orgànica i inorgànica i la seva aplicació en l'enginyeria
 • Coneixement de computadors i xarxes, sistemes operatius, aplicació i ús de bases de dades i aplicacions informàtiques, les tècniques de representació, concepció espacial, normalització, disseny assistit per ordinador, fonaments del disseny industrial
 • Coneixement d'economia de empresa, organització, gestió, comercialització i finançament d'empreses marítimes
 • Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques marines
 • Coneixement sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marítimes
 • Coneixement i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí i de prevenció i lluita contra la contaminació
 • Coneixement de seguretat i protecció del vaixell, contraincendis i supervivència i sistemes de la gestió de la qualitat i la seguretat aplicada al vaixell
 • Coneixement de teoria del vaixell, construcció naval, sistemes principals, auxiliars i propulsores del vaixell
 • Coneixement sobre legislació i normativa marítima
 • Coneixement de termodinàmica aplicada i transmissió de calor, dels principis bàsics de la mecànica de fluids, de tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia, dels fonaments de ciència de materials, dels principis de teoria de màquines i mecanismes i de resistència de materials
 • Coneixement i capacitat per a organitzar i gestionar projectes de reparació, instal·lació, modificació redisseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluid- mecàniques, motors de combustió interna, turbines de vapor i de gas, generadors de vapor, fred i climatització i gestió d'auditories energètiques
 • Coneixement sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions a màquines i sistemes marins, sistemes elèctrics de propulsió, electrònica de potència, dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització de màquines i sistemes marítims
 • Coneixement sobre operació, manteniment, re disseny i reparació de tots els sistemes existents a bord d'un vaixell, tipologia d'avaries, transports especials i mercaderies perilloses
 • Coneixement i capacitat per a dissenyar i gestionar sistemes d'optimització energètica, aplicats a instal·lacions marines
 • Coneixement dels propulsors marins; el seu càlcul, selecció, muntatge i manteniment, els sistemes de reparació i reconstrucció d'elements de màquines marines i tipologia d'avaries
 • Coneixement de gestió de la qualitat aplicada al vaixell, inspecció i societats de classificació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Marina mercant
 • Centrals tèrmiques i nuclears
 • Manteniment industrial
 • Fred industrial i climatització
 • Inspecció marítima
 • Administració marítima
 • Formació
 • Empreses navilieres
 • Servei de vigilància duanera
 • Drassanes
Sortides professionals
 • Oficial de màquines de la marina mercant
 • Càrrecs tècnics i de gestió a centrals tèrmiques i nuclears
 • Cap de manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials
 • Càrrecs tècnics i de gestió a drassanes, empreses del sector de la construcció naval i navilieres
 • Inspector/a de l'administració marítima
 • Comissari/ària d'averies
 • Inspector/a de seguretat i contaminació
 • Inspector/a d'embarcacions d'esbarjo
 • Formador/a.
Perspectives de futur de la titulació

Segons l'últim informe (2005) elaborat per BIMCO (Baltic International Maritime Council), que analitza l'oferta i demanda mundial de marins (es considera l'estudi de major fiabilitat a nivell mundial en aquest sector), el nombre d'oficials de la marina mercant s'estima en 466.000, i que els països de l'OCDE (Amèrica del Nord, Europa Occidental, Japó, etc.) segueixen sent els principals proveïdors d'oficials, però el més significatiu de l'estudi citat, que estima en una escassesa de 27.000 oficials en el món per a 2015, és que la demanda serà creixent, especialment en el cas dels oficials de màquines.

Per altra banda la Comunitat Europea ha establert el transport marítim com un dels principals maneres de transport a desenvolupar, determinant per a això una nova política que ho compatibilitza amb altres mitjans de transport.

Tot això queda recollit en el "Llibre Blanc del Transport: La política europea del transport de cara al 2010". Els continus avanços que afecten a tots els sectors, també ha incidit en la Marina Mercant, possibilitant la creació d'embarcacions més segures i ràpides, amb grans avanços i innovacions tecnològiques.

En definitiva, mitjans de transport més competitius que precisen de professionals de l'enginyeria marina també competitius capaços de rendibilitzar l'ús dels mateixos. Cal indicar que tant les navilieres com altres àmbits del sector, tals com l'Administració (Capitanies Marítimes, Salvament Marítim, Autoritats Portuàries, etc.) i altres empreses marítimes (Societats de Classificació, Asseguradores, Construcció Naval, etc.), així com altres àmbits industrials també necessiten i necessitaran cobrir llocs de treball en terra amb oficials de màquines que conten amb una experiència professional en els vaixells.

Institucions d'interès
Col·legi d'Oficials de la Marina Mercant Espanyola
http://www.comme.org
Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
http://www.capitansmercants.com
Col·legi Oficial de Pèrits i d'Enginyers Tècnics Navals
http://www.copitnavales.net
IMO - Organització Marítima Internacional
Portal en anglès d'una agencia especial de les Nacions Unides responsable de la protecció i la seguretat de la navegació i que promou la prevenció de la pol·lució marina produïda pels vaixells. El portal ofereix informació, plans estratègics i d'acció, esdeveniments, programes, ofertes de treball, publicacions, etc.
http://www.imo.org
ANAVE - Associació de Naviliers Espanyols
http://www.anave.es
Ports de l'Estat
http://www.puertos.es/ca
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat