Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria nàutica i transport marítim/Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria nàutica i transport marítim per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Negoci marítim i logística portuaria/ Pràctiques en vaixell
Objectius de l'estudi

L'objectiu de la titulació proposada és formar l'estudiantat perquè pugui exercir la professió de pilot de segona de la marina mercant.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCFacultat de Nàutica de BarcelonaNavegació marítima
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès6%
Castellà34%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.

En cas de realitzar la totalitat de les pràctiques a bord d'un vaixell, els alumnes i les alumnes hauran de fer sis mesos més d'embarcament en finalitzar el grau per obtenir el títol de pilot de segona de la marina mercant.

També podran realitzar les pràctiques en empreses a terra; en aquest cas, l'alumnat obtindrà el títol acadèmic de grau i, els qui vulguin obtenir el títol professional expedit per l'administració marítima, hauran de realitzar el període d'embarcament necessari en acabar el grau (fins a completar dotze mesos d'embarcament).

Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria nàutica i transport marítim
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.5     | Codi PIN:31045     | Places orientatives:45
On s'imparteix
Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
pla de Palau, 18
08003  Barcelona
www.fnb.upc.edu
Telèfon: 93 401 79 41
Fax: 93 401 79 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de tècniques de representació, concepció espacial, normalització, disseny assistit per ordinador i fonaments del disseny industrial.
 • Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques marines.
 • Coneixement dels fonaments de l'electrònica, els automatismes i els mètodes de control aplicats als vaixells i a les instal·lacions marítimes.
 • Coneixement sobre la teoria del vaixell i la construcció naval.
 • Coneixement dels sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell.
 • Tècniques de navegació, instal·lació, reparació i optimització d'elements d'equips de navegació i seguretat marina.
 • Coneixement sobre maniobrabilitat del vaixell.
 • Coneixement sobre meteorologia.
 • Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació i manteniment d'equips de càrrega, estiba i sistemes de seguretat, així com mitjans de càrrega i auxiliars del vaixell.
 • Aprofitament energètic de les marees, càlcul i disposició d'equips.
 • Coneixement i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.
 • Sistema mundial de socors i seguretat marítims (SMSSM), procediments de seguretat, equips i protocols de comunicació.
 • Sistemes de gestió de la qualitat i seguretat aplicada al vaixell.
 • Coneixement sobre legislació i normativa marítima.
 • Organització, gestió, comercialització i finançament d'empreses marítimes.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Marina mercant
 • inspecció marítima
 • administració marítima
 • empreses navilieres
 • empreses de negoci marítim
 • logística
 • nàutica d'esbarjo
 • servei de vigilància duanera
 • formació
Sortides professionals
 • Pilot de la marina mercant
 • director/a de port esportiu
 • inspector/a de vaixells i pesca
 • controlador/a de trànsit marítim
 • pèrit judicial en temes marítims
 • consignatari/ària
 • càrrecs tècnics i gestió en ports de l'Estat
 • formador/a
 • inspector/a de seguretat
 • tècnic/a en empreses estibadores
Perspectives de futur de la titulació

Segons l'últim informe (2005) elaborat pel Baltic and International Maritime Council (BIMCO), que analitza l'oferta i la demanda mundial de marins (es considera l'estudi de més fiabilitat a escala mundial en aquest sector), el nombre d'oficials de la marina mercant s'estima en 466.000, i els països de l'OCDE (Amèrica del Nord, Europa Occidental, Japó, etc.) segueixen sent els principals proveïdors d'oficials.

El més significatiu de l'estudi citat és que estima, per a l'any 2015, una manca de 27.000 oficials al món, i que la tendència és que la demanda serà creixent.

D'altra banda, la Comunitat Europea ha establert el transport marítim com un dels principals transports que cal desenvolupar, i ha determinat per a aquesta finalitat una nova política que el compatibilitza amb altres mitjans de transport. Tot això queda recollit al Llibre Blanc del transport: la política europea del transport de cara al 2010.

Els continus avenços que afecten tots els sectors també han incidit en la marina mercant, i han possibilitat la creació d'embarcacions més segures i ràpides, amb grans avenços i innovacions tecnològiques. En definitiva, mitjans de transport més competitius que requereixen professionals de l'enginyeria nàutica també competitius i capaços de rendibilitzar-ne l'ús. Cal indicar que, tant les navilieres com altres àmbits del sector, com ara l'Administració (capitanies marítimes, salvament marítim, autoritats portuàries, etc.), altres empreses marítimes (societats de classificació, asseguradores, construcció naval, etc.), o altres àmbits industrials, necessiten i necessitaran cobrir llocs de treball en terra amb oficials de coberta amb experiència professional en vaixells.

Institucions d'interès
Col·legi d'Oficials de la Marina Mercant Espanyola
http://www.comme.org
Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
http://www.capitansmercants.com
IMO - Organització Marítima Internacional
Portal en anglès d'una agencia especial de les Nacions Unides responsable de la protecció i la seguretat de la navegació i que promou la prevenció de la pol·lució marina produïda pels vaixells. El portal ofereix informació, plans estratègics i d'acció, esdeveniments, programes, ofertes de treball, publicacions, etc.
http://www.imo.org
ANAVE - Associació de Naviliers Espanyols
http://www.anave.es
Col·legi Oficial de Pèrits i d'Enginyers Tècnics Navals
http://www.copitnavales.net
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat