Posa't a prova
Cercar preguntes per tema

Cercar preguntes per número
Configuració

Posa't a prova t'ofereix preguntes interactives tipus test de les diferents matèries d’examen de les proves d'accés a la universitat (PAU) per incentivar l'estudi i l'autoavaluació. 

Verifica el teu grau de preparació per a les proves amb Posa't a prova! Si vols fer exàmens d'anys anteriors, consulta l'apartat de Models d’exàmens del web de Canal Universitats.